Termografické meranie

Hydrografické meranie

Monitoring splavnosti vodných ciest. Zisťovanie skutočného zásobného objemu vodných nádrží. Mapovanie prietočných pomerov vodných tokov. Príprava podkladov, dohľad a vyhodnotenie projektov ťažby sedimentu. Všetky uvedené činnosti vyžadujú hydrografické meranie.

S pomocou špecializovaných prístrojov inštalovaných na člne poskytujeme našim zákazníkom kompletné hydrografické meranie. Echolotom zistíme aktuálnu hĺbku, sub bottom profilerom  mocnosť a druh sedimentu a dvojkanálový GPS príjímač s vysokou presnosťou priradí v každom momente obom meraným hodnotám ich polohu. Všetky údaje sú priamo zaznamenané do laptopu na palube člna. Pri požiadavke na stanovenie zloženia sedimentu odoberieme vo  vopred určených miestach vzorky jeho profilu. Po samotnom meraní na vodnej ploche nasleduje spracovanie nameraných dát a vyhotovenie výstupných údajov podľa požiadaviek zákazníka.

Pri realizácii projektu odstránenia sedimentov z dna vodnej plochy dokážeme namerané hodnoty vyexportovať v podobe 3D mapy s GPS súradnicami a túto následne použiť v bagrovacom systéme DREDGEPACK. Táto aplikácia zvyšuje efektivitu ťažby a spracovania sedimentu o cca 40%. Zároveň umožňuje identifikovať vyhradené zóny, v ktorých platia obmedzenia ťažby. Vďaka tomu sa môže obsluha sacieho bagra týmto zónam vyhnúť.

Pri meraní používame echolot SONARMITE od firmy OHMEX, sub bottom profiler STRATABOX od spoločnosti SyQwest, DGPS príjmač od firmy TRIMBLE a bagrovací software DREDGEPACK dodáva firma Hypack.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.