O nás

Progroupe je mladá a inovatívna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odstraňovanie a odvodňovanie sedimentov z dna riek, jazier, lagún, kanálov, nádrží, vodných diel a iných vodných plôch.

Sedimentujúci íl, hlina a piesok pomaly narúšajú kvalitu vodných zdrojov. Použitím pokročilej technológie ťažby a spracovania sedimentov Progroupe významne zvyšuje kvalitu týchto zdrojov tým, že:

  •        Obnovuje pôvodný objem nádrží
  •        Rozširuje a udržiava toky pre vodnú dopravu
  •        Čistí jazerá a rybníky

Naša spoločnosť vznikla na základe prirodzeného dopytu po týchto službách a je jediná v oblasti strednej Európy, ktorá poskytuje odvodňovacie služby tohto typu.

Progroupe bol založený v roku 2012. Napriek nášmu mladému veku máme mnohoročné skúsenosti získané spoluprácou so sesterskou spoločnosťou Prolake, ktorá v tejto oblasti pracuje od roku 2006.

Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vývoji procesov a systémov, ktoré s použitím najmodernejších technológií spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na ťažbu a separáciu sedimentov.

Náš tím má roky skúseností v oblasti revitalizácie vodných plôch a je tvorený vysoko profesionálnymi špecialistami, ktorí sú pripravení reagovať rýchlo a flexibilne aby naplnili Vaše potreby.

Ak aktuálne stojíte pred nevyriešeným problémom v oblasti ťažby a separácie sedimentov, sme tu pre Vás.

Environmentálne výhody našej technológie

Technológia

Technológia umožňuje presúvať odťažený sediment v potrubí do vzdialenosti až 1,5 km od miesta ťažby, takže priľahlé oblasti nie sú vystavené zvýšenej hlučnosti a prachu,

Sediment

Sediment je možné odťažiť len do požadovanej hĺbky bez nutnosti odstránenia spodných nánosov sedimentu, čo umožňuje zachovať pôvodný ekosystém,

Priestor

Technológia nevyžaduje veľa priestoru. Vyžaduje iba okolo 2000 m2 zastavanej plochy, čo znižuje celkovú environmentálnu záťaž priľahlých oblastí v priebehu a počas ťažby,

Kvalita

Kvalita vody sa počas separácie sedimentu neznižuje,

Bezpečie

Technológia je obzvlášť vhodná pre prácu s kontaminovaným sedimentom,

Efektivita

Zvýšenie účinnosti priehrad a vodných diel počas záplav,

Separácia

Možnosť ďalšieho využitia a spracovania separovaného sedimentu,

Sekundárne využitie

Možnosť sekundárneho využitia separovaného sedimentu napr. pre kompost, izoláciu alebo skládky odpadu.

Sociálna zodpovednosť

Ponúkame inovatívne riešenia pre dosiahnutie udržateľného vývoja v odvetví ťažby a spracovania sedimentu. Naša technológia mechanickej separácie sedimentu prináša nielen vyššiu ekonomickú efektivitu využívania vodných nádrží, ale tiež okamžite znižuje environmentálnu záťaž.

Iba fungujúce a udržiavané prírodné alebo umelé vodné zdroje umožňujú ich efektívne využitie.

Pôvodná myšlienka našej technológie priniesla netradičnú metódu mechanickej separácie sedimentov s využitím vysokorýchlostných odstrediviek. V časoch rastúcej industrializácie a urbanizácie oblastí v okolí prírodných vodných zdrojov ako aj vodných stavieb už nebolo možné využiť klasické „mokré“ spôsoby, kde zriedený sediment je načerpaný do rozmerných lagún aby vyschol prirodzene počas dlhej doby.

Spojením know-how našich partnerov, použitím vhodného technologického riešenia a postupným zvyšovaním odbornosti v tejto oblasti sa nám podarilo vybudovať spoločnosť poskytujúcu vysoko profesionálne služby v odbore ťažby, odvodňovanie a revitalizácie vodných plôch. Sme jednou z mála spoločností v strednej Európe, ktorá pracuje s komplexnými sacími a odvodňovacími strojmi pre separáciu sedimentu z dna vodných plôch s maximálnou dennou produkciou až 1 200 ton odvodneného sedimentu.

Hľadáte spoľahlivého partnera pre projekt revitalizácie vodnej plochy?

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.