Geovaky

Geovak

Geovaky sú vyrobené z polypropylénovej alebo polyesterovej tkaniny. Vaky sú tkané tak, že medzery medzi jednotlivými vláknami sú veľmi malé. Vaky tak pôsobia ako objemné sito, cez ktoré voda pretečie, ale sediment ostane uväznený vo vnútri. Primárnou silou pôsobiacou na častice pri separácii je gravitácia, ale pri plnení vaku na predpísaný tlak je čiastočne vplyv gravitácie navýšený silou, ktorú vyvíja čerpadlo dodávajúce do vaku odťažený sediment.

V prípade, že je potrebné separovať jemný sediment, je nutné do prúdu zvodneného sedimentu dávkovať vhodný flokulant pre podporenie filtračnej funkcie geovaku.  Výsledkom je maximálne využitie objemu geovaku sedimentami a vysoká čistota filtrátu.

Keďže filtrát z vaku nekontrolovane uniká celým povrchom, je vhodné miesto pre uloženie geovaku na túto skutočnosť pripraviť budovaním štrkového lôžka. Na pripravené štrkové lôžko je možné geovaky uložiť vo viacerých vrstvách, a vytvoriť vertikálne členitý priestor.

Geovak je použiteľný jednorázovo. Po jeho naplnení a vysušení sedimentu vak otvoríme a odvodnené sedimenty deponujeme na zneškodnenie alebo zhodnotenie vrátane zvyškového materiálu geovaku. V konkrétnych prípadoch je možné naplnené geovaky využiť ako stavebné resp. stabilizačné prvky násypov, hrádz, bariér a prvkov parkovej architektúry.

Geovaky je možné vyrobiť v rôznych veľkostiach (t.j. v rôznych obvodoch a dĺžkach) pre rôzne objemy separovaného sedimentu. Jediným obmedzením je tak hmotnosť a rozmery zbaleného geovaku pre transport a manipuláciu na mieste projektu.

Ako Vám vieme pomôcť?

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás!

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.