flokulačný test

Flokulačný test

 Analýzou zhlukovania častíc v roztoku realizujeme tzv. flokulačný test. Čo konkrétne vyhodnocujeme? Vykonáva sa na určenie množstva a typu polyméru potrebného na vyvolanie reakcie zrážania, tzv. vyvločkovania, jemných pevných častíc v suspenzii.

Ako je to v prípade sedimentov? Tam je suspenziou homogénna zmes vody a sedimentu, z ktorej bola odstránená najhrubšia frakcia. Po pridaní korektného množstva správne vybraného typu flokulantu sa aj tie najmenšie čiastočky začnú zhlukovať do vločiek. Aj keď separácia jemných čiastočiek sedimentu v odstredivke je takmer nemožná a vyžaduje vysoké otáčky, po aplikácii flokulantu a vytvorení vločiek je ich separácia jednoduchá.

Na jemné vločky je potrebné pred ich separáciou potrebné aplikovať flokulant. To spôsobí, že sa zväčší ich objem a následne je separácia v odstredivke už jednoduchá.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.