flokulačný test

Flokulačný test

 Analýzou zhlukovania častíc v roztoku realizujeme tzv. flokulačný test. Čo konkrétne vyhodnocujeme? Vykonáva sa na určenie množstva a typu polyméru potrebného na vyvolanie reakcie zrážania, tzv. vyvločkovania, jemných pevných častíc v suspenzii.

Ako je to v prípade sedimentov? Tam je suspenziou homogénna zmes vody a sedimentu, z ktorej bola odstránená najhrubšia frakcia. Po pridaní korektného množstva správne vybraného typu flokulantu sa aj tie najmenšie čiastočky začnú zhlukovať do vločiek. Aj keď separácia jemných čiastočiek sedimentu v odstredivke je takmer nemožná a vyžaduje vysoké otáčky, po aplikácii flokulantu a vytvorení vločiek je ich separácia jednoduchá.

Na jemné vločky je potrebné pred ich separáciou potrebné aplikovať flokulant. To spôsobí, že sa zväčší ich objem a následne je separácia v odstredivke už jednoduchá.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.