Technologická linka-DESET PG03- spracovanie sedimentu

DESET PG03

Technologická linka DESET PG03 je určená na kontinuálne spracovanie dnových sedimentov, vďaka čomu nesie aj svoj názov (DESET – DEwatering SEdiment Technology). Spojením tejto inovatívnej technológie odvodňovania so sacím bagrom vzniká riešenie odstraňovania a spracovávania dnových sedimentov rôznych vlastností.

Technologická linka DESET PG03 využíva dvojstupňový technologický proces. Spracovanie sedimentu začína separáciou hrubých frakcií na vibračných sitách. Potom nasleduje oddelenie vody od pevných látok (sedimentu) v dekantačnej odstredivke Flottweg Z73, ktorá s využitím roztoku flokulantu maximalizuje produkciu odvodnených sedimentov a zabezpečuje požadovanú kvalitu filtrátu. PG03 používa biologicky odbúrateľné mazivá a v žiadnej časti svojho životného cyklu nepoškodzuje životné prostredie.

Technológia je centrálne riadená softvérom DEWASYS® na báze riadiaceho systému SIMATIC (TIA Totally Integrated Automation) od SIEMENS. DEWASYS® zabezpečuje funkčnosť a zjednotený chod jednotlivých prvkov linky a zároveň monitoruje a archivuje jej prevádzkové dáta na jednom mieste. Odvodnený sediment je transportovaný bežnou technikou na zneškodnenie alebo zhodnotenie. Oddelená voda (filtrát) sa vracia späť do vodného diela.

DESET PG03 je linka navrhnutá a uspôsobená pre štandardizované lodné kontajnery, čo uľahčuje jej transport kamiónovou, vlakovou aj lodnou dopravou. Vďaka tomu dokážeme linku DESET priestorovo a výkonovo prispôsobiť požiadavkám každého projektu.

Ako Vám vieme pomôcť?

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás!

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.