sací bager Dredge King PERM

DredgeKing PERM

Sací bager DredgeKing PERM je plávajúce mobilné zariadenie na ťažbu a odstraňovanie materiálu z dna vodných plôch.

Nízky ponor bagra DredgeKing PERM umožňuje prácu v plytkých vodách, pričom vďaka konštrukcii ramena a stabilizačných nôh dokážeme ťažiť v hĺbkach až 6 m. Voliteľné zariadenia (napr. hrable, lyžice, kosiaci nástavec v tvare T, bagrovacie čerpadlo s frézou a pod.), ktoré je možné pripojiť, poskytujú bagru DredgeKing PERM mimoriadne všestranné využitie. Optimalizovaný tvar frézovacej hlavy obmedzuje zakalenie a znečistenie vodného toku čiastočkami ťaženého sedimentu.  DredgeKing PERM má pevnú oceľovú konštrukciu a je poháňaný výkonným, 6-valcovým, dieselovým motorom. S ohľadom na ochranu prírody sú všetky mazivá použité na bagri ekologicky rozložiteľné.

DredgeKing PERM môže byť vybavený systémom SMART DREDGING, ktorý zvyšuje efektivitu ťažby a uľahčuje prácu v maximálnej dostupnej hĺbke. Náš systém DEWASYS implementovaný na bagri PERM aktívne zvyšuje efektivitu odvodňovania sedimentu v linke DESET. Zvýšená efektivita má pozitívny vplyv na ekonomickú stránku každého projektu revitalizácie vodnej plochy. V prípade čerpania sedimentu do vzdialenosti väčšej ako dovoľuje výkon bagra, pripájame za DredgeKing PERM našu automatickú prečerpávaciu stanicu.

Technické detaily:
  • ·       Dieselový motor, 6 valec, výkon 186 kW
  • ·       Maximálna hĺbka ťažby: 6 m
  • ·       Maximálny výkon čerpadla: 520 m³/h kalu
  • ·       Dopravná vzdialenosť: do 1 600 m
  • ·       Vymeniteľné násady pre ťažbu a servisné práce na vodnej ploche
  • ·       Kosenie a zber vodného rastlinstva
  • ·       Použitý biologicky odbúrateľný hydraulický olej Panolin
  • ·       Implementovaný systém SMART DREDGING® (voliteľné)
  • ·       Implementovaný systém DEWASYS® (voliteľné)

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.