DEWASYS

DEWASYS

DEWASYS je komplexný systém, ktorý riadi, vizualizuje a archivuje dáta z procesu technológie DESET.

Snímacie a meracie zariadenia inštalované v linke DESET odovzdávajú informácie do riadiaceho systému PLC (priemyselný procesor), ktorý tieto informácie vyhodnotí a pomocou akčných členov reguluje a riadi celý proces spracovania sedimentov.

Obsluha linky DESET ovláda a zasahuje do procesu ťažby, odstreďovania a transportu sedimentov na skládku za pomoci dotykových panelov, umiestnených na operátorských stanovištiach.

Vizualizačno-archivačný systém DEWASYS číta údaje z riadiacich procesorov, vizualizuje ich na obrazovke a archivuje do databázy na pevnom disku (HDD) v PC stanici. Pre kontrolu a následnú optimalizáciu ovládania linky je možné tieto údaje neskôr zobraziť v grafe alebo tabuľke, prípadne vytvoriť tlačový výstup a zhodnotiť efektivitu práce celej technológie.

Do vstupov DEWASYS zaraďujeme informácie z priemyselnej váhy od dopravcov odvodneného sedimentu, vstupnú a výstupnú sušinu spracovaného kalu a pod. Do systému sa prenášajú poruchové stavy technológie a alarmové výzvy pre operátorov, ktoré sa archivujú pre ďalšiu kontrolu a diagnostiku možných porúch.

Technické detaily:
  • Bezdrôtové prepojenie technológie DESET a sacieho bagra
  • Riadenie spracovania sedimentu na základe dát zo sacieho bagra
  • Komplexná štatistika ťažby a spracovania sedimentu
  • Sledovanie výkonu a vyhľadávanie možných problémov
  • Predikcia servisných zásahov

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.