Naším cieľom je zlepšiť životné prostredie spracovaním sedimentov, obnovením kapacity nádrží, prehlbovaním a udržiavaním vodných ciest, prepravnými kanálmi, čistením jazier a rybníkov.

Novinky

 • Prieskum vodnej plochy

  V procese plánovania revitalizácie vodných plôch je v prvých krokoch potrebné vykonať zisťovanie aktuálneho stavu a prieskum vodnej plochy. Požadovanými údajmi sú najmä:    celkový objem sedimentu in situ, vo vodnej ploche, resp. v určenej oblasti hrúbka vrstvy sedimentov v jednotlivých oblastiach vodnej plochy batymetrické meranie – topografia dna vodnej plochy kvalita sedimentu kvalita vody Prieskum

  9. novembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme II.

  Na vodné prostredie a dynamiku sedimentov má významný vplyv ľudská činnosť. Priamym zásahom človeka je najmä ťažba štrkov a pieskov, či už za účelom získavania stavebných materiálov alebo za účelom prehlbovania koryta z dôvodu protipovodňovej ochrany.  Naše vodné toky boli vo významnej miere upravené, regulované a zúžené z dôvodov ochrany nížin pred zaplavením. Umelé jazerá

  6. septembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme I.

  Sedimenty definujeme ako pevné minerálne materiály ako štrk, piesok a tiež ako častice biologického materiálu – zvyšky opadaného lístia. Dynamika sedimentov pozostáva z troch procesov: tvorba, resp. vstup sedimentov do prostredia, presun a ukladanie sedimentov. Sedimenty vstupujú do vodného prostredia najčastejšie vďaka erózii. Pevné častice sú následne splavené po prúde rieky. Podľa typu presunu vieme

  23. augusta 2022
 • Kosenie vodnej vegetácie

  Vegetácia v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny. V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj trstinovej vegetácie na vodnej ploche je podmienený najmä výškou vodného stĺpca, dostupným substrátom a rýchlosťou

  20. júna 2022

Prípadové štúdie

Odstraňovanie riečneho sedimentu z dna Vodného diela Gabčíkovo, rieka Dunaj

Lokalita: Vodné dielo Gabčíkovo – zdrž Hrušov
Klient: Vodohospodárska Výstavba š. p., Bratislava
Vybavenie: hydraulický  sací bager, technologická linka DESET PG-02 a PG-03
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³

Odstraňovanie riečneho sedimentu z dna Vodnej stavby Veľké Kozmálovce

Lokalita: Vodná stavba Veľké Kozmálovce,
Klient: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica
Vybavenie: hydrauliký sací bager, technologická linka DESET PG-02
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³

Odstránenie sedimentu z dna Slnečných jazier, Senec

Lokalita: Senec, Slnečné jazerá
Klient: mesto Senec
Vybavenie: hydraulický sací bager, technologická linka DESET PG-01
Objem sedimentu in situ: 80 000 m³

Tvoríme čistú
budúcnosť

>850 000 ton
odťaženého sedimentu

20+ úspešných
projektov

Certifikáty

INOVATÍVNA METÓDA spracovania sedimentov.
PROGROUPE sediment removal a.s.
 • Dunajska 14/7495, 811 08 Bratislava, Slovak Republic

 • +421 2 209 094 40

Progroupe sediment solutions Pte. Ltd.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.