Naším cieľom je zlepšiť životné prostredie spracovaním sedimentov, obnovením kapacity nádrží, prehlbovaním a udržiavaním vodných ciest, prepravnými kanálmi, čistením jazier a rybníkov.

Novinky

Prípadové štúdie

Odstraňovanie riečneho sedimentu z dna Vodného diela Gabčíkovo, rieka Dunaj

Lokalita: Vodné dielo Gabčíkovo – zdrž Hrušov
Klient: Vodohospodárska Výstavba š. p., Bratislava
Vybavenie: hydraulický  sací bager, technologická linka DESET PG-02 a PG-03
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³

Odstraňovanie riečneho sedimentu z dna Vodnej stavby Veľké Kozmálovce

Lokalita: Vodná stavba Veľké Kozmálovce,
Klient: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica
Vybavenie: hydrauliký sací bager, technologická linka DESET PG-02
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³

Odstránenie sedimentu z dna Slnečných jazier, Senec

Lokalita: Senec, Slnečné jazerá
Klient: mesto Senec
Vybavenie: hydraulický sací bager, technologická linka DESET PG-01
Objem sedimentu in situ: 80 000 m³

Tvoríme čistú
budúcnosť

>850 000 ton
odťaženého sedimentu

5 úspešných
projektov

INOVATÍVNA METÓDA spracovania sedimentov.
PROGROUPE sediment removal a.s.
  • Dunajska 14/7495, 811 08 Bratislava, Slovak Republic

  • +421 2 209 094 40

Progroupe sediment solutions Pte. Ltd.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.