Vodné dielo Gabčíkovo – rieka Dunaj

DESET cunovo

Realizácia: 2011 – 2013
Trvanie projektu: 520 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 2 350 000 m³
Spracovaný sediment: 181 000 ton
Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

Popis

Vodné dielo Gabčíkovo bolo uvedené do prevádzky v roku 1992 na rieke Dunaj neďaleko Bratislavy. Tvorí ho súbor niekoľkých stavieb a slúži na reguláciu a stabilizáciu vodného toku rieky Dunaj, ochranu pred záplavami, produkciu elektrickej energie, zvýšenie kvality pitnej vody a rekreačné účely.

Pri tomto projekte sme revitalizovali časť vodného diela – zdrž Hrušov, ktorej hlavnou funkciou je akumulácia vody pre hydroelektráreň. Riečne nánosy doplavené riekou Dunaj do Vodného diela Gabčíkovo znižujú kapacitu celej zdrže Hrušov. Postupný proces sedimentácie dna má negatívny vplyv na výšku vodnej hladiny hlavného toku a aj jeho priľahlých vodných zdrojov.

Na realizáciu projektu sme použili mobilnú technologickú linku DESET PG02 a v poslednom roku projektu novú linku PG03, ktorá umožnila kontinuálne odvádzanie sedimentu za plnej prevádzky nádrže. Sedimenty sme odťažili sacím bagrom DredgeKing PERM a dopravili do technologickej linky na ich následné odvodnenie. Po spracovaní sme sedimenty z dôvodu vysokého obsahu ťažkých kovov finálne deponovali na skládke odpadu.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Hľadáte spoľahlivého partnera pre projekt odstránenia sedimentov?

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.