Mladá Boleslav- rieka Klenice

klenice titu

Realizácia: 2011
Trvanie projektu: 20 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 600 m³
Prečerpaná hydrozmes: 2400 m³
Sediment: kontaminovaný olovom, zmes ílu, úlomky dreva

Popis

Rieka Klenice preteká cez priemyselnú zónu mesta Mladá Boleslav v Českej republike, kde sa nachádza továreň na výrobu batérií. Počas záplav bola továreň niekoľkokrát zaplavená, čo spôsobilo kontamináciu sedimentov ťažkými kovmi v jej blízkosti.

V tomto projekte sme sa zamerali na odstránenie kontaminovaného sedimentu z rieky Klenice. Na realizáciu projektu sme použili technologickú linku DESET PG02. Na rozdiel od predošlých, sme v tomto projekte pracovali v úzkom ramene rieky v zastavanej časti mesta s obmedzeným prístupom k vodnej ploche a priestorom pre rozloženie technológie.

Technológia obsahovala sací bager, vibračné sitá a odstredivky. Sací bager odvádzal kontaminovaný sediment cez potrubie do technologickej linky DESET PG02.  Veľkú zmes odpadu (sklenené fľaše, komunálny odpad, drevo, štrk, piesok, PET fľaše a pod.) sme separovali na vibračných sitách. Spracovaný odpad spolu s kontaminovaným sedimentom z rieky Klenice sme zneškodnili trvalým deponovaním na skládke nebezpečného odpadu.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Hľadáte spoľahlivého partnera pre projekt odstránenia sedimentov?