Vodná nádrž Veľké Kozmálovce I.

vekoz tit

Realizácia: 2008 – 2011
Trvanie projektu: 312 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 580 000 m³
Spracovaný sediment: 80 000 ton

Sediment: 50% organický, 50% anorganický, množstvo odpadu a konárov

Popis

Vodná stavba Veľké Kozmálovce je situovaná na dolnej časti rieky Hron. Hlavným účelom vodnej nádrže je zabezpečenie dostatku úžitkovej vody pre jadrovú elektráreň Mochovce.  Rovnako sa využíva pre potreby zavlažovania v poľnohospodárstve, priemysle a na rekreáciu. Na hati vodnej nádrže je vybudovaná malá vodná elektráreň. 

Hlavným zámerom tohto projektu bolo eliminovať negatívne vplyvy sedimentácie na kvalitu vody určenej pre chladenie reaktorov a obnovenie pôvodnej kapacity vodnej nádrže.

Sedimenty sme odťažili sacím bagrom a plávajúcim potrubím prepravili do technologickej linky DESET PG02. Zrná materiálu väčšie ako 3 mm sme odseparovali na vibračných sitách. Po homogenizácii zostávajúceho jemného materiálu sme do procesu pridali flokulant typu Praestol 855BS. Na odvodnenie sedimentov sme použili dekantéry Flottweg Z73 a Z92.  Izolačné vlastnosti ílu v sedimente umožnili vyprodukovaný materiál využiť na revitalizáciu miestnej skládky a na stavbu protipovodňových bariér.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Hľadáte spoľahlivého partnera pre projekt odstránenia sedimentov?

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.