Slnečné jazerá – Senec

senec titulka

Realizácia: 2006 – 2008
Trvanie projektu: 300 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 220 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 815 000 m³
Spracovaný sediment: 71 600 ton
Sediment: prevažne anorganický, množstvo piesku a vodného rastlinstva

Popis

Slnečné jazerá vznikli v meste Senec neďaleko Bratislavy v roku 1960 po ukončení ťažby štrku a piesku. V súčasnosti sa jazero s rozlohou 100 ha využíva na rekreačné účely. Hromadenie sedimentu na dne vodnej plochy spôsobilo zníženie kvality vody a obmedzenie rekreačného potenciálu. Preto sa mesto Senec v roku 2005  rozhodlo Slnečné jazerá revitalizovať.

Našim cieľom bolo odstrániť a odvodniť dnové sedimenty bez obmedzenia rekreačného potenciálu vodnej plochy.  Pre tento účel sme zostavili prototyp technologickej linky DESET PG01. Ťažbu sedimentu zabezpečil sací bager “Rožmberk”.

 Náročnosť implementácie tejto technológie spočívala hlavne v členitom dne jazera a množstve vodného rastlinstva. Z dôvodu vysokej zastavanosti lokality predstavovalo umiestnenie odvodňovacej technológie v blízkosti brehu veľkú výzvu, avšak kompaktnosť linky DESET nám však umožnila sediment spracovať na ploche iba 300 m².  Projekt revitalizácie pomohol obnoviť prirodzené prúdenie podzemnej vody a zároveň zvýšiť atraktivitu tejto rekreačnej lokality. Spracovaný sediment sme použili na obnovu miestnej skládky.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG