SMART DREDGING

SMART DREDGING

SMART DREDGING® tvorí špecifický súbor senzorov, snímačov a riadiacich prvkov, ktoré poskytujú obsluhe sacieho bagra množstvo informácií. Vďaka iteračným výpočtom, vykonávaným každú sekundu, sme schopní o 50% zvýšiť efektivitu ťažby dnových sedimentov oproti bežným sacím bagrom. Ako sme to dokázali?

Súčasťou SMART DREDGING je indukčný prietokomer a dvojica oteru odolných tlakomerov. Na základe získaných dát je každú sekundu prepočítaný hydraulický výkon dodávaný do čerpanej hydrozmesi a zároveň sú tlaky kontrolované pre prípad vzniku podtlakovej kavitácie. Vďaka tomu dostane obsluha sacieho bagra jednoznačnú informáciu, akú výkonovú rezervu má na čerpanie k dispozícii pre zaistenie maximálneho prietoku bez upchania potrubia. Výsledkom celého procesu je vyšší obsah pevných častíc v hydrozmesi, a teda viac odbagrovaného sedimentu pri rovnakom množstve prečerpanej suspenzie.

Pre sledovanie sektorov a hĺbok určených pre ťažbu používame certifikovaný softvér DREDGEPACK®, ktorý so súborom pozičných senzorov dokáže nie len určiť GPS polohu bagra s presnosťou 20 cm, ale s rovnakou presnosťou aj stanoviť polohu (vrátane hĺbky) frézovacej hlavice sacieho bagra. Ak je teda v revitalizovanej vodnej ploche lokalizovaná oblasť s obmedzením ťažby (z ekologických či ekonomických dôvodov), vďaka SMART DREDGING systému sa vieme danej oblasti vyhnúť s vysokou presnosťou.

Technické detaily:
  • Celkový počet senzorov: 7
  • Spojenie s technológiou DESET: WiFi pripojenie
  • Grafický výstup: 3D mapa bagrovanej oblasti
  • Riadenie automatickej prečerpávacej stanice pre zvýšenie dopravnej vzdialenosti
  • Zálohovanie všetkých prevádzkových dát

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.