Technologická linka-DESET PG03- spracovanie sedimentu

Spracovanie sedimentu

Pri ťažbe sacím bagrom má sediment vysoký obsah vody (80-95%) . Pred trvalým uskladnením, prípadne zhodnotením, je potrebné spracovanie sedimentu odvodnením. K separácii vody zo sedimentu používame najmä 2 metódy:
  • Separácia v dekantačných odstredivkách
  • Separácia v geovakoch

Každá z uvedených metód má svoje výhody aj nevýhody a každá metóda dokáže byť za správnych podmienok ekonomicky výhodná. Všeobecne platí, že použitie geovakov je ekonomicky výhodné pre projekty s malým objemom sedimentu (do 10 000 m³ in situ). Pri väčších projektoch býva cena jednorazovo použiteľných geovakov neúnosná.

Použitie odstrediviek je vyhradené pre stredné a väčšie revitalizačné projekty, kde sa vyššia prvotná investícia v množstve sedimentu výrazne ekonomicky neprejaví.

Pracujeme s linkami rôznych veľkostí tak, aby sme pre každý projekt vedeli nájsť finančné riešenie, ktoré bude pre koncového zákazníka zaujímavé.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.