Technologická jednotka DESET PG-TL- PROGROUPE

DESET PG-TL

Keďže PROGROUPE dbá na požiadavky trhu, rozhodol sa vytvoriť najmenšiu technologickú jednotku DESET – DESET PG-TL. S dekantérom Flottweg Z23 je táto jednotka navrhnutá ako skúšobná jednotka na predvádzacie účely a testovanie na mieste projektu.

Technologická linka DESET PG-TL využíva jednostupňový technologický proces. Spracovanie sedimentu prebieha oddelením vody od pevných látok (sedimentu) v dekantačnej odstredivke Z23, ktorá s využitím roztoku flokulantu maximalizuje produkciu odvodnených sedimentov a zabezpečuje požadovanú čistotu (kvalitu) filtrátu.

Celá jednotka bola navrhnutá s ohľadom na transportovateľnosť a zníženie hmotnosti. Montáž DESET PG-TL trvá 2 technikom iba pár hodín. PG-TL používa biologicky odbúrateľné mazivá a v žiadnej časti svojho životného cyklu nepoškodzuje životné prostredie.

Všetky časti jednotky DESET boli zmenšené a zjednodušené tak, aby zvládli prácu s malým dekantérom Z23. Objemné nádrže z liniek DESET sme nahradili univerzálnymi nádobami s objemom 500 l, pričom potrebné premiešanie zmesí zabezpečujú jednoduché priemyselné miešadlá.

DESET PG-TL je linka umiestnená v štandardnom 20″ lodnom kontajneri, čo zjednodušuje transport kamiónovou, vlakovou aj lodnou dopravou.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.