Technologická jednotka DESET PG04

DESET PG04

PROGROUPE vyvinul novú technologickú jednotku DESET PG04, ktorá sa od svojho predchodcu DESET PG03 líši nižším výkonom, menšími rozmermi a jednoduchším transportom. Vďaka získaným skúsenostiam vo výskume a v procese odvodňovania sme schopní zriadiť našu novú mobilnú prevádzku na mieste jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Technologická linka DESET PG04 využíva dvojstupňový technologický proces. Spracovanie sedimentu začína separáciou hrubých frakcií na vibračných sitách. Nasleduje oddelenie vody od pevných látok (sedimentu) v dekantačnej odstredivke Z5E, ktorá s využitím roztoku flokulantu maximalizuje produkciu odvodnených sedimentov a zabezpečuje požadovanú čistotu (kvalitu) filtrátu. PG04 používa biologicky odbúrateľné mazivá a v žiadnej časti svojho životného cyklu nepoškodzuje životné prostredie.

Technológia je centrálne riadená softvérom DEWASYS® na báze riadiaceho systému SIMATIC (TIA Totally Integrated Automation) od SIEMENS. DEWASYS® zabezpečuje funkčnosť a zjednotený chod jednotlivých prvkov linky a zároveň monitoruje a archivuje jej prevádzkové dáta na jednom mieste. Odvodnený sediment je transportovaný bežnou technikou na zneškodnenie alebo zhodnotenie (využitie). Vyčistená oddelená voda (filtrát) sa vracia späť do vodného diela.

DESET PG04 je linka navrhnutá a uspôsobená pre štandardizované lodné kontajnery, čo uľahčuje jej transport kamiónovou, vlakovou aj lodnou dopravou.

Ako Vám vieme pomôcť?

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás!

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.