DESET (DEwatering SEdiment Technology)- Progroupe

Technológia DESET

Linku DESET® (DEwatering SEdiment Technology) tvoria unikátne technologické celky, ktoré umožňujú efektívne a kontinuálne spracovanie zmesi vody a sedimentu. Prísun sedimentu dostatočnej kvantity a kvality do technológie DESET zabezpečuje plávajúci sací bager s inteligentným systémom SMART DREDGING®.

Vysoká účinnosť a modularita technológií umožňuje prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov na hodinovú produkciu alebo odťaženie a spracovanie celkového požadovaného množstva dnových sedimentov v stanovenom období trvania projektu.

DESET® spolu s technológiou SMART DREDGING® dokáže vyťažiť maximum zo svojho technologického potenciálu práve vďaka prepojeniu oboch systémov, ktoré spolu bezdrôtovo komunikujú.

Odvodnené sedimenty sa odvážajú bežnou dopravnou technikou na zneškodnenie alebo ich zhodnotenie. Filtrát (fugát) sa vráti späť na svoje pôvodné miesto, do čistenej vodnej plochy.

Technológiu možno obsluhovať lokálne, pomocou dotykovej obrazovky nášho na mieru vyrobeného softvéru DEWASYS. Vybavenie a technická vyspelosť systému DEWASYS umožňuje kontrolu procesov a zjednodušené servisné zásahy diaľkovo – cez smartfón, notebook alebo tablet z akéhokoľvek miesta na Zemi, kde sa nachádza pripojenie na internet.

Technologická linka DESET PG03 je určená na kontinuálne spracovanie dnových sedimentov. Spojením so sacím bagrom vzniká riešenie odstraňovania a spracovávania dnových sedimentov rôznych vlastností…viac

Vyvinuli sme novú technologickú jednotku DESET PG04, ktorá sa od svojho predchodcu DESET PG03 líši nižším výkonom, menšími rozmermi a jednoduchším transportom…viac

Naša najmenšia technologická jednotka. Celá jednotka bola navrhnutá s ohľadom na transportovateľnosť a zníženie hmotnosti…viac

Ako Vám vieme pomôcť?

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás!

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.