Granulometrická analýza

Granulometrická analýza

Granulometrická analýza je jedným zo základných parametrov určujúcich zloženie častíc vo vzorkách sedimentov. Touto analýzou zisťujeme veľkosti zŕn sedimentu a percentuálny podiel jednotlivých veľkostných frakcií nachádzajúcich sa v danej vzorke sedimentu.

V laboratóriu sa zloženie vzorky určuje buď sieťovou metódou, pri hrubozrnných sedimentoch, alebo sedimentačnou metódou pri jemných sedimentoch. Je možné taktiež použiť detekčné systémy využívajúce laserové alebo röntgenové lúče, hustomery alebo počítadlá zŕn.

Analýza zastúpenia veľkostných frakcií v sedimente nám umožňuje efektívne dimenzovať prvý separačný stupeň, vibračné sitá. Zároveň nám granulometrická krivka spolu s inými parametrami pomáha určiť maximálne efektívne zaťaženie odstrediviek pre čo najvyšší výkon pri najnižšej spotrebe energie.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.