company history maintenance of water surfaces

Company history

PROGROUPE has years of practical experience in the field of cleaning and maintenance of water surfaces. Thanks to our team, we are the pioneers and innovative driving force in the industry.
How can we help you?

Want to know more? We’d love to hear from you!

Would you like to know more? We'd love to hear from you!

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.