Recently, three members of our team have visited the manufactory of our partner in Germany to check the proceedings with the production of our new awaited dredger from the Trex-Duke line. Our colleagues went there to oversee the progress and to suggest further improvements of the machine.

The dredger needs just few more finishing touches and it will be “good to go” and ready to work.

 Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.