Asbro – ťažba kontaminovaného sedimentu vo Švédsku

Prípravy na veľký projekt vo Švédskom meste Asbro vrcholia.

Našou prácou bude odstrániť kontaminovaný sediment, ktorý vznikol únikom z fabriky, v ktorej sa venovali natieraniu elektrických stĺpov. Táto fabrika bola v 50 rokoch uzavretá a z mesta Asbro presťahovaná. Počas jej fungovania v meste Asbro si rybári pri rieke Estaboan a jazere Tisaren všimli nezdravo vyzerajúce ryby a vodné živočíchy. Po preskúmaní sa zistilo, že ide o únik látok PAU. (Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú látky vznikajúce pri silnom ohreve a pri spaľovaní organických zlúčenín. Vyskytujú sa vo výfukových splodinách, v dyme, v splodinách z radu priemyselných odborov, elektrární či teplární. Vznikajú tiež fajčením tabaku. Nájdeme ich aj v grilovaných a údených výrobkoch, v tukoch a olejoch, v čerstvom ovocí a zelenine, ale v nepatrných množstvách aj v nealkoholických nápojoch, káve, čaji a mlieku. Pri grilovaní na otvorenom ohni, ale aj na drevenom uhlí vznikajú PAU spaľovaním odkvapkávajúceho tuku).
Na tento projekt použijeme nás najväčší sací bager DredgeKing Perm, ktorý je pripravený vyjsť v ústrety novému dobrodružstvu. Dúfame, že sa budeme opäť raz môcť tešiť, že sme prispeli k čistejším jazerám na našej matke Zemi!
Hejdå Slovakia!

zdroje:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76519.aspx


Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.