Kosenie vodnej vegetácie

Vegetácie v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny.

V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj trstinovej vegetácie na vodnej ploche je podmienený najmä výškou vodného stĺpca, dostupným substrátom a rýchlosťou prúdenia vody. Prítomnosť rias vo vodnej ploche je podporená hlavne prísunom živín z vonkajšieho prostredia, dopadajúcim svetlom a teplotou vody. Pokiaľ je voda eutrofizovaná na vodnej hladine sa zvyčajne objaví vodný kvet – sinice.

Veľmi častá situácia nadmerného rastu vodnej vegetácie sa vyskytuje v blízkosti intenzívne obhospodarovanej pôdy, alebo v okolí kukuričných polí a pri intenzívne hnojených trávnikov. Látky, ktoré sú distribuované za účelom hnojenia pôdy sú počas zrážok priamo splavené do jazera, alebo sa dostanú do podpovrchovej vody z kadiaľ sa následne (aj cez studňu) dostanú do jazera.

V prípade, že do jazera sa nedostáva nadmerné množstvo živín, na dlhodobé odstránenie nežiadúcej vegetácie môže postačovať jej pokosenie s následným vyzbieraním z vodného prostredia. Takáto špeciálna údržba vodnej plochy môže byť vykonaná jednorázovo alebo v intervaloch s dlhším odstupom. Ak je v jazere zabezpečený stály prísun živín v kombinácii so svetlom a plytšou vodou, je potrebné plánovať pravidelné kosenie a zber. V našich záhradách na pevnine tiež regulujeme rozvoj nežiadúcej vegetácie kosením v rôznej intenzite a rôznymi spôsobmi.

V každom prípade je však potrebné pozerať sa na vodnú plochu ako na ekosystém s vlastnými špecifickými podmienkami a na základe toho s odborníkmi plánovať jeho údržbu.Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.