Our company is proud to announce that as of February 7, 2017 we succeeded at registering our trademark with the United States Patent and Trademark Office (USPTO). Applying in the late August 2016 and meeting the criteria after several examination procedures the trademark have been published. As per the New Zealand the procedures of registering commenced on July 13th 2016 at the New Zealand Intellectual Property Office (IPONZ).Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.