PROGROUPE is sending one of its representative, Mr Matej Socuvka – Vicechairman of the Board, to take part in the PWX EXPO in Minneapolis, Minnesota (USA) as a part of exhibiting group of our partner companies from Anton Berkenhenger Group – BerkySenwatec and Rent-a-Berky.

Our representative will be more than happy to meet you and tell you more about our company in person. Come see us at Minneapolis Convention Centre, Hall A, Booth 2243 from 28th to 31st August 2016.

Stay tuned, more info coming soon…Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.