Åsbro – Švédsko

Prevádzky v dvoch bývalých impregnačných závodoch vo Švédskom Åsbro boli pôvodcami znečisťujúcich látok ktoré sa rozšírili do jazier Tisaren, Åsasjön a rieky Estaboån. Aj napriek ukončeniu prevádzky týchto závodov pred viac ako päťdesiatimi rokmi zostali dodnes tieto znečisťujúce látky, predovšetkým PAH a Arzén, uložené v dnovom sedimente spomenutých vodných plôch a aj naďalej predstavovali riziko pre životné prostredie. Obzvlášť preto, že jazero Tisaren je zdrojom pitnej vody pre okolité obce. Švédsky Geologický Ústav (SGU) sa rozhodol túto environmentálnu záťaž odstrániť.

Naša spoločnosť uspela vo výberovom konaní na realizáciu odstraňovania kontaminovaného dnového sedimentu s jeho následným odvodnením v geotextilných vakoch. Hlavnou výzvou pre náš tím nebol vysoký objem ťažby, ale vysoké požiadavky na presnosť ťažby, sledovanie GPS miesta a hĺbky ťažby. Náročnou úlohou bola realizácia štetovnicových stien za účelom viacnásobného prehradenia toku, a to najmä kvôli obmedzenému priestoru na manipuláciu  a celkovej zložitosti situácie ktorá neumožňovala prístup inej bežnej techniky – z brehu ani z vody. Realizácia prác začala v septembri 2021 inštaláciou nepriepustnej fólie v pripravených bazénoch s celkovou výmerou cca 2,5 ha. Nasledovalo prehradenie toku Estaboån a odklonenie toku do HDPE potrubia o priemere 630 mm. Prehradenie a odklonenie potoka bolo dočasným opatrením na dobu trvania realizácie ťažby. Cieľom opatrení bolo zabrániť distribúcii nebezpečných látok rozvírených do vodného prostredia počas bagrovania sacím bagrom. Za rovnakým účelom bola na jazere Tisaren inštalovaná norná stena a sorpčný had s obvodom cca 1 km. Práce skomplikoval náhly príchod mrazu, faktor ktorý pozastavil práce na skoro 5 mesiacov. Celkovo náš odborný tím naším najväčším sacím bagrom DredgeKing PERM odťažil a následne odvodnil v geotextilných vakoch cca 16.000 m³ kontaminovaného sedimentu z celkovej plochy cca 20.000 m² (4.000 m² Estaboån, 15.000 m² vonkajšia oblasť jazera Tisaren). Voda pochádzajúca z procesu odvodňovania sedimentu bola následne prefiltrovaná cez GAC filtráciu (aktívny uhlík) a vrátená naspať do jazera. Počas ťažby boli denne monitorované hodnoty turbidity v ťažobnej oblasti a jej okolí. Zároveň sme na týždennej báze odoberali vzorky filtrátu pred GAC filtráciou a za ňou, aby sme mohli monitorovať účinnosť filtrácie na PAH. Uhlíkové filtre dokázali znížiť obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov z 320 ug/l na 0,01 ug/l a obsah arzénu z 15,2 ug/l na menej ako 0,2 ug/l. Po ukončení ťažby dnových sedimentov projekt vyžadoval ešte filtrovanie vody z každej oblasti ťažby cez GAC filtráciu, kým hodnoty PAH neklesli na požadovanú úroveň.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.