Čistenie Zámockého jazera v Stupave

Začiatkom septembra bola naša firma oslovená produkčnou spoločnosťou s požiadavkou na vyčistenie hladiny vodnej plochy Zámockého jazera v Stupave od siníc. Jazero sa nachádza v historickom zámockom parku Pálffyho kaštieľa, v Stupave.

Na hladine vodnej plochy jazera v letnom období sinice vytvoril takzvaný vodný kvet. Vodný kvet sa tvorí v dôsledku zvýšeného obsahu organických a anorganických látok vo vode, najmä fosfátov. Výskyt siníc v jazere nie je len estetickým problémom danej vodnej plochy, ale je aj rizikom pre zdravie ľudí pri priamom kontakte s takouto vodou.  

Keďže produkčná spoločnosť potrebovala pre svoj projekt natočiť viacnásobný pád herečky do jazera, za účelom ochrany jej zdravia, potrebovala dočasne, na dobu jeden deň, vyčistiť vodnú plochu. Natáčanie sa malo realizovať do dvoch týždňov od nášho oslovenia, preto použite prípravkov na báze baktérii a enzýmov vzhľadom ku krátkosti času nebolo možné. V prípade použitia baktérii by bol potrebný čas na vyčistenie Zámockého jazera min. 4-5 týždňov. Preto sme klientovi ponúkli možnosť dočasného zrazenia siníc, ale s okamžitým účinkom, pomocou vybraného koagulantu ktorý sa bežne používa pri úprave pitnej vody.

Pred realizáciou naši vzorkári odobral niekoľko objemnejších vzoriek vody z jazera. na ktorých sme neskôr testovali účinnosť koagulantu za účelom stanovenia potrebného množstva.  

Deň pred plánovaným natáčaním náš tím v priebehu niekoľkých hodín, pomocou vlastného distribučného systému, aplikoval potrebný objem vhodného koagulantu do vodnej plochy. Po aplikácii koagulantu ešte nasledovalo premiešanie objemu vody v jazere s využitím elektromotora umiestnenom na člne.  Výsledný, požadovaný efekt transparentnosti vodného stĺpca sa dostavil už v priebehu krátkeho času a nasledujúci deň mohol náš klient natočiť scény padajúcej herečky do jazera bez rizika zdravotnej závadnosti vody.