Pasívne domy

This week from 11.4. to 14.4. we are present on exhibition CONECO 2018. The show takes place in INCHEBA expo arena in Bratislava, Slovakia. We are stationed in common stage of Ministry of Economy of Slovak republic in hall D1. Our colleagues will gladly present our services and technologies to you.

We are looking forward to seeing you.

 

 

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.