VS Veľké Kozmálovce odstraňovanie nánosov a čistenie dna pred odberným miestom EMO Mochovce

VEKOZ 2019 PERM

Realizácia: 2019
Trvanie projektu: 30 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 9886,18 m³
Prečerpaná hydrozmes: 33 102 m³
Sediment: 50% anorganický, 50% organický sediment, množstvo konárov a odpadu
Ťažba sedimentu do lagúny

Popis

Vodná stavba (VS) Veľké Kozmálovce vybudovaná na rieke Hron slúži najmä ako rezervoár chladiacej vody pre elektráreň EMO Mochovce a zvlažovanie poľnohospodárskej pôdy. V posledných rokoch sa využíva aj na rekreačné účely- vodné športy, rybolov.

Z dôvodu výstavby rybochodu na VS Veľké Kozmálovce musel prevádzkovateľ – SVP, š.p. pristúpiť k dlhodobému zníženiu prevádzkovej hladiny. Po uvedenom znížení prevádzkovej hladiny došlo pred odberným objektom EMO Mochovce k havarijného stavu. Prevádzkovatelia potrebovali odťažiť a prečerpať do existujúcej lagúny cca 10.000 m³ in situ dnových sedimentov. V rámci zákazky sme pripravili cca 500 metrov výtlačného potrubia DN200. Po pripojení potrubia k nášmu najväčšiemu saciemu bagru DredgeKing Perm realizujeme ťažbu v určenej sekcii vodnej plochy. Ťažili sme cca 2 metre hrúbky dnových sedimentov. Kvantifikácia odťažených sedimentov sa vykonala batymetrickým zameraním sedimentov pred a po ukončení zákazky.

Odberný objekt EMO Mochovce na VS Veľké Kozmálovce má pod vodnou hladinou betónovú plochu šírky 5 a dĺžky cca 15 metrov. Na tejto súvislej ploche sú usadené sedimenty, ktoré bránia nátoku chladiacej vody do odberného objektu EMO Mochovce. Pomocou svahovacej lyžice umiestnenej na ramene sacieho bagra DredgeKing Perm sme zabezpečili manuálne vyčistenie tejto plochy od nánosov sedimentu. Oddeľované sedimenty sa umiestňovali mimo nátokovej časti odberného objektu.

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti a bezproblémového  chodu odberného objektu bola zákazka realizovaná so súčinnosťou záchranných zložiek EMO Mochovce.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.