Višňové – ťažba sedimentov bezmenného potoka

bezmenneho potoka, ciste jazero, tazba sedimentu

Realizácia: 2019
Trvanie projektu: 55 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: cca 600 m³
Prečerpaná hydrozmes: približne 6600 m³
Sediment: kal vzniknutý sedimentáciou betónu v tunely, organická zložka

Popis

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1. Od západného portálu sa razilo dovrchne so sklonom 0,50% v dĺžke 573 metrov, ďalej úpadne so sklonom 2,27% v dĺžke 2 545 metrov. Od východného (vrútockého) portálu sa razenie uskutočňovalo dovrchne so sklonom 2,27% v dĺžke 4 362 metrov.

Pri razení sa objavilo nečakané množstvo geologických porúch, najvážnejším problémom bol veľký prítok vody. Keďže väčšina dĺžky tunela je vybudovaná od Východného portálu dovrchne, ústí aj väčšina vody presakujúca z tunela na východnom portáli. Pri razení tunela a ostatných stavebných prácach splavilo množstvo vody jemnozrnné sedimenty k východnému portálu a odtiaľ do blízkeho bezmenného potoka. Potok bol v dôsledku stavebných prác kontaminovaný a bol rozhodnuté o jeho revitalizácii.

Na revitalizáciu bezmenného potoka sme nasadili náš najmenší plávajúci sací bager DredgePrince LABOREC. Bager vďaka svojim malým rozmerom dokázal zabezpečiť efektívnu ťažbu z malého bezmenného potoka. Na spracovanie sedimentu sme použili našu najmenšiu odvodňovaciu linku DESET PG04, ktorá svojim výkonom odpovedá použitému saciemu bagru. Tým 4 pracovníkov dokázal bezmenný potok v 2 fázach projektu revitalizovať za 55 dní.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujeme.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.